Author Maria Anatoliyvna Ivanchuk

Vitaliy Vasilyovich Maksymyuk, Maria Anatoliyvna Ivanchuk, Michael Ivanovich Sheremet, Volodymyr Volodymyrovich Tarabanchuk, Ruslan Igorovich Sydorchuk, YanViktorovich Gyrla, Volodymyr Volodymyrovich Bezruk, Tetyana Oleksandrivna Bezruk, Olexander Viktorovich Shidlovsky, Viktor Markiyanovich Batig, Anatoly Ivanovich Kovtun, Kristina Andreyvna Chympoi and Marina Dmitryina Gresko