Author Marina Dmitryvna Gresko

Michael Ivanovich Sheremet, Larysa Petrivna Sydorchuk, Viktor Oleksandrovich Shidlovskyi, Anatoly Dmitrovich Bedenyuk, Olexander Viktorovich Shidlovsky, Vitaliy Vasilyovich Maksymyuk, Volodymyr Volodymyrovich Bezruk, Yan Viktorovich Gyrla, Tetyana Oleksandrivna Bezruk, Volodymyr Volodymyrovich Tarabanchuk, Viktor Markiyanovich Batig, Oleksandr Viktorovych Mytchenok, Kristina Andreyvna Chympoi and Marina Dmitryvna Gresko